Contact

ANTWERPEN Centrum

GoPasta Café
Antwerp Tower
Keyserlei 3 bus 27-28
2018 Antwerpen

www.nl.gopasta.be
www.nl.gopastanow.be
antwerpen@gopasta.be

Maandag t/m Zaterdag 11.00 - 19.00
Zondag 11.00 - 18.00

GoPasta Bvba
BTW nr : BE 832.344.726
IBAN : BE29 7310 1512 1564
BIC : KRED BE BB

KBC :

BRUSSEL Centraal Station

GoPasta Express (Lokettenzaal)
Europakruispunt 2
1000 Brussel

brussel.cs@gopasta.be

gopastanow.be
gopasta.be

LEUVEN Centraal Station


verwachte opening 01-01-2014


info@gopasta.be

PRIVACY STATEMENT

1. EIGENDOM
Welkom op de website van GoPasta.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.
De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website, hebben een zuiver informatief karakter.
Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal GoPasta de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als u onjuistheden of technische tekortkomingen vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@gopasta.eu
GoPasta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze onjuistheden of technische tekortkomingen en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

2. VERTROUWLIJKHEID
De informatie die via dit document en deze website wordt verspreid, is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van GoPasta.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
De inhoud van dit document en deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van GoPasta of van derden.
De materialen op deze site mogen dan ook slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik worden weergegeven en afgedrukt. Reproductie ervan is te allen tijde verboden.

4. BEPERKING AANSPRAAKELIJKHEID
De inhoud van deze site en de gebruikte links kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GoPasta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
GoPasta kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

5. AUTOMATISCHE OPSLAG NIET PERSOONLIJKE GEGEVENS
Tijdens een bezoek aan de site van GoPasta kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer u de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals u die hebt ingesteld. Noch de gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform noch de cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

6. Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht
GoPasta verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via strikte technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.
In een beperkt aantal gevallen kan de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd worden. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de nederlandse wet persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U kan de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren en u heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
Hiertoe dient u zich schriftelijk te richten tot Quick & Easy Foodservice B.V. Berenhoeksestraat 8
4261 KB Wijk en Aalburg
Nederland

7. Koppeling naar andere websites
De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van overheden, instanties of organisaties en er wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
GoPasta verklaart uitdrukkelijk dat zij geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. GoPasta kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website gopasta.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website via info@gopasta.eu
U zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de toelaatbaarheid hiervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen en vragen in verband met deze site en de voorwaarden van onze
“Privacy Statement” dienen schriftelijk gericht te worden aan:
Quick & Easy Foodservice BV hodn GoPasta
Berenhoeksestraat 8
4261 KB Wijk en Aalburg
Nederland

Uitsluitend het nederlands recht is van toepassing op deze (mobiele-)website.

Eventuele geschillen, die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te 's-Hertogenbosch in Nederland.